Onderwerp: Bezoek-historie

Resultaten van de toepassing van kunstmatig zeewier als bodembescherming in de Westelijke Waddenzee
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Klok; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, [Directie Noord-Holland,] Studiedienst Hoorn

 

Samenvatting

In navolging van de gunstige resultaten met kunstmatig zeewier als middel tegen bodemerosie in het buitenland, o.a. in Denemarken en Amerika, heeft men ook in Nederland, na een proefperiode, dit nieuwe materiaal als bodembescherming toegepast. In de westelijke Waddenzee werd kunstmatig zeewier toegepast bij: Texel ('t Horntje); Texel (Eijerland); Ameland (zuidwestkust). Het effect van het kunstmatig zeewier op de bodemontwikkeling in de bovengenoemde locaties worden behandeld.

 

Annotatie

6 p.
30 cm
Memo (WWKZ-)76.9
Digitaal document 245 Kb
Met lit. opg.

Naar boven