Onderwerp: Bezoek-historie

Recente gegevens over de slibafzettingen in het Hollands Diep Haringvliet
Publicatiedatum:01-01-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[J.H.J. Terwindt; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek]

 

Samenvatting

Na de afsluiting van het Haringvliet en het in bedrijf stellen van de Haringvlietsluizen is het stromingsregime in het beneden- rivierengebied gewijzigd zodat sedimentatie is opgetreden. Er wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheden afgezet zand en slib, en van de recente inzichten over de milieuaspekten van het slib. Tevens worden de problemen samenhangende met het baggeren van slib besproken.

 

Annotatie

6 p.
6 bijl
Lit. opg. : p. 6
Nota DDMI-73.03
Nota 73-03

Naar boven