Onderwerp: Bezoek-historie

Reactie van het ecosysteem van het Nederlandse Waddenzeegebied op fosforlozingen vanuit het stroomgebied van de Rijn
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

V.N. de Jonge; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren

 

Samenvatting

De resultaten van de, in het kader van POLWAD, uitgevoerde studie laten zien dat de vrachten opgelost fosfaat vanuit het IJsselmeer zeer goed gecorreleerd zijn met de jaarproduktie van de in het water levende algen in de westelijke Waddenzee. De geconstateerde toename i de jaarproduktie van de algen correspondeert op haar beurt weer heel goed met de toename van de bestanden aan bodemdieren in hetzelfde gebied. De rol van mogelijke voorraden fosfor in de bodemsedimenten van de Waddenzee vormen in het gehele proces een factor waarnaar in 1990 een speciaal onderzoek werd uitgevoerd. Naar het zich laat aanzien is de omvang van deze vermeende voorraden fosfor in de wadbodem zo gering dat ze geen bron zal vormen voor langdurige algenbloeien in het water. Voor het beleid kan hieraan de algemene conclusie worden verbonden dat een emissiereduktie van nutriënten vanuit het Rijnstroomgebied zal leiden tot een ongeveer even sterke teruggang in de aanmaak van voedsel in de Waddenzee door algen.

 

Annotatie

26 p.
ill. ; 30 cm
Nota GWWS-90.063. - Dit rapport is een uitgebreide Nederlandse weergave van een Engels artikel dat werd gepubliceerd in Hydrobiologia, vol. 195 (April 30, 1990) ; p. 49-62. - Met lit. opg.

Naar boven