Onderwerp: Bezoek-historie

Rapportage van mariene sediment bio-assays met de amphipode Corophium volutator uitgevoerd in het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) Haringvliet
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); M.E. Schot

 

Samenvatting

Ingegaan wordt op onderzoek van het effect van een toenemende saliniteit van het water op het gedrag van stoffen in het sediment en de daarmee samenhangende effecten. Om dit te onderzoeken zijn 4 sedimenten uit de Voordelta van het Haringvliet, 7 sedimenten uit het Haringvliet en 1 referentiesediment uit de Oosterschelde, ecotoxicologisch getest met de mariene amphipode Corophium volutator bij zes verschillende saliniteiten. Er is gebruik gemaakt van de testen Whole Sediment Bioassays (WSB) en Mixed Whole Sediment Bioassays (MWSB).

 

Annotatie

43 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/OS-95.838X
Onderdeel van 'stage'periode bij RIKZ projekt WVO*TOETS (p.l. Wies Vonck)

Naar boven