Onderwerp: Bezoek-historie

Rapportage themagroep IV EON
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Samenstelling J.P. AL; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren

 

Samenvatting

In themagroep IV "Beleidsanalyses menselijke gebruiksvormen" wordt een programma voor ecologisch onderzoek opgesteld met de gebruiksvorm, de funkties, als uitgangspunt. Een beschrijving van de gebruiksfunkties wordt gepresenteerd, samenhangen aangebracht tussen funkties, ecosysteem, beleid en beheer en onderzoeksprioriteiten worden geformuleerd. Risicoanalsyse en risicobeheersing worden gezien als noodzakelijke instrumenten ter ondersteuning van beleidsanalyses, etc.

 

Annotatie

14 p., 14 p. bijl.
30 cm
Nota nr. GWWS-86.006

Naar boven