Onderwerp: Bezoek-historie

Rapport inzake het onderzoek naar de financiële besluitvorming tijdens de uitvoering van het Oosterscheldeproject en de rapportering hieromtrent door de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Publicatiedatum:01-01-1983

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Algemene Rekenkamer

 

Samenvatting

Ingevolge het verzoek van de Tweede Kamer dd. 11 juni 1982 heeft de Algemene Rekenkamer een onderzoek ingesteld naar de financiële besluitvorming tijdens de uitvoering van het Oosterscheldeproject en de rapportering hieromtrent door de minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

De Rekenkamer heeft haar bevindingen op 19 juli 1983 aan de minister van Verkeer en Waterstaat gezonden met het verzoek om commentaar. Bij brief van 1 augustus 1983 gaf de bewindsvrouw een eerste reactie. Een meer gedetailleerd commentaar ontving de Rekenkamer bij brief van 5 oktober 1983. De Rekenkamer biedt hierbij haar rapport aan.

 

Annotatie

75 p.
12 bijlagen
graf.

Naar boven