Onderwerp: Bezoek-historie

Rapport inslibbing vaargeul Den Oever - Den Helder
Publicatiedatum:01-01-1972

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[J.T. de Jong]; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken, Dienstkring Afsluitdijk

 

Annotatie

17 p.
bijl., ill.
Met 11 losse bijlagen

Naar boven