Onderwerp: Bezoek-historie

Rapport Deltacommissie
Publicatiedatum:01-01-1961

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.G. Maris; Commissie van advies inzake de beantwoording van de vraag, welke waterstaatstechnische voorzieningen dienen te worden getroffen met betrekking tot de door de stormvloed van à februari à953 geteisterde gebieden

 

Annotatie

6 dl.
Dl. 1: Eindverslag en interimadviezen
Dl. 2: Bijdrage van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut over stormvloeden
Dl. 3: Bijdragen van het Mathematisch Centrum over stormvloeden
Dl. 4: Bijdrage van de Rijkswaterstaat over stormvloeden en getijbeweging
Dl. 5: Onderzoekingen betreffende de opzet van het deltaplan en de gevolgen van de werken
Dl. 6: Onderzoekingen van belang voor het ontwerpen van dijken en dammen : sociaal-economische aspecten van het deltaplan
With summaries in English (Report of the Delta Committee); Sommaires en Français (Rapport de la Commission du Delta)
Deel 1 is vertaald in het Engels onder de titel: Final report

Naar boven