Onderwerp: Bezoek-historie

Biologische monitoring zoete rijkswateren 1994
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); red. J.G. Timmerman, K.H. Prins

 

Samenvatting

Dit biologische monitoringsprogramma wordt sinds 1992 uitgevoerd als onderdeel van de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) en geeft informatie over de algemene toestand van de biologische parameters in de zoete rijkswateren. Deze derde jaarrapportage geeft een globale presentatie van de resultaten over 1994. Hierbij is een selectie gemaakt uit de onder verantwoordelijkheid van het RIZA verzamelde gegevens.

 

Annotatie

fig., ill.
Nota nr. 96.009. - Met lit. opg.
ISBN 9036945771

Naar boven