Onderwerp: Bezoek-historie

Gevolgen indijkingsplannen waterhuishouding Noord-Nederland
Publicatiedatum:01-01-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waddenzeecommissie, werkgroep à, subwerkgroep Waterhuishouding

 

Samenvatting

Bekeken worden de gevolgen van een aantal indijkingsplannen ter plaatse van het Balgzand, het Terschellinger Wad en het Amelander Wad en van een schets integraal indijkingsplan Waddenzee, op de afwatering van het "oude land" aan te geven Het Eems-Dollardestuarium is eveneens in de beschouwingen betrokken omdat het integraal indijkingsplan Waddenzee zijn invloed zal hebben op de getijbeweging in het estuarium met de daaraan verbonden gevolgen voor de afwatering van de aangenzende boezems

 

Annotatie

9 p.
3 tekeningen en 1 overzicht
Bladen zijn éénzijdig bedrukt

Naar boven