Onderwerp: Bezoek-historie

Gebruik eigen permanente peilmeetstations; medegebruik stations van het primaire peilmeetnet; toekomstvisie permanente peilmeetopstellingen
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. Visser; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Studiedienst Hoorn

 

Samenvatting

Beschreven wordt waar welke meetpalen staan, welk doel ze hebben, wat gemeten wordt en hoe en waar de gegevens gebruikt worden. Tevens wordt bekeken waar ten behoeve van toekomstige behoeften waterstandsmetingen moeten worden verricht.

 

Annotatie

7 p.
krt.
Notitie WWKZ 79.H252
Digitaal document 368 Kb
Met lit. opg.

Naar boven