Onderwerp: Bezoek-historie

Facetplan voor de recreatie van het Lauwerszeegebied
Publicatiedatum:01-01-1969

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door H.A. Bruning; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

In dit rapport wordt aangegeven wat de gewenste opzet is van de verschillende voorzieningen voor de bestaande en toekomstige recreatieve behoeften. Tevens wordt vanuit een verzorgende functie voor de directe omgeving van het Lauwerszeegebied de mogelijkheden voor een toekomstige groei naar een meer stuwende functie van de recreatie nagegaan. Uitgangspunt voor het facetplan is dat bij de recreatieve inrichting rekening moet worden gehouden met de belangen van landbouw, defensie, de wetenschap, het natuurbehoud en het verkeer in het Lauwerszeegebied.

 

Annotatie

74, [3] p.
tab.
5 krt.
(Flevobericht ; 68)
Met lit. opg.

Naar boven