Onderwerp: Bezoek-historie

Het automatisch meetnet voor de waterkwaliteit van Rijn en Maas
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinsituut voor Zuivering van Afvalwater (RWS, RIZA)

 

Samenvatting

o.a. beschrijving van: bouw en inrichting van meetstations, meetinstrumenten

 

Annotatie

13 p.
ill.

Naar boven