Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie van de bij de Studiedienst Hoorn in gebruik zijnde Flachsee- en Wadstroommeters
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Bleijendaal; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Adviesdienst Hoorn

 

Samenvatting

Opgemerkt wordt dat de Flachsee- (voor diep water) en Wadstroommeters (voor ondiep water) sterk verouderd zijn en beginnen te slijten. Daarom is het zinvol over te stappen op een moderner type automatische stroommeter. In verband met de keuzebepaling worden een aantal overwegingen aangegeven die hierbij een rol spelen.

 

Annotatie

[32] p.
2 bijl., schema, foto's
Notitie (WWKZ-)78.H243
Digitaal document 938 Kb

Naar boven