Onderwerp: Bezoek-historie

Analyse minste vaarwaterdiepten op de Waal over de periode 1947-1966
Publicatiedatum:01-01-1969

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR), Afdeling Studiedienst; J.C. Janse

 

Samenvatting

Relatie tussen de Waalafvoer en de minst gepeilde diepte (uit de lengtepeilingen) voor enige riviervakken. Verloop van de minste diepten in de tijd als functie van het afvoerniveau. Standaardafwijking ten opzichte van de gemiddelde minste diepte. Verschil tussen de minste diepte volgend uit de lengtepeilingen en de aangegeven cijfers op de waarschuwingsborden. Spreiding van de ondiepe plaatsen langs de rivier. Enkele opmerkingen naar aanleiding van de achteruitgang van de vaardiepte langs de Waal.

 

Annotatie

29, [93] p.
93 bijl., graf., tab.
(Nota 69.6)

Naar boven