Onderwerp: Bezoek-historie

Algemeen plan van de Rijnkanalisatie
Publicatiedatum:01-01-1960

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)

 

Samenvatting

Plan tot vergroting van de bevaarbaarheid van de Nederrijn-Lek en de IJssel en de verbetering van de waterhuishoudkundige toestand van Noord-Nederland in tijden dat de afvoer van de Bovenrijn niet groot is.

 

Annotatie

12, [17] p.
17 bijl., graf., krt.

Naar boven