Onderwerp: Bezoek-historie

De afgifte van zware metalen en fluoride door diverse oeverbeschermingsmaterialen
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater(RWS, RIZA), Hoofdafdeling Oppervlaktewater; Aart Dijkzeul

 

Annotatie

23, [8] p.
fig., graf., tab. ; 30 cm
(RIZA-nota; 79.025)
Met samenvatting

Naar boven