Onderwerp: Bezoek-historie

(Actieve) biomonitoring met grote brandnetel (Urtica dioica) : onderzoek ruimtelijke verspreiding, gedrag en effecten van microverontreinigingen in de Biesbosch
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijks Universiteit Utrecht (RUU), Instituut vor Aardwetenschappen, Vakgroep Geochemie en Vrije Universiteit Faculteit Biologie, Vakgroep Oecologie& Oecotoxicologie; A.J. Palsma, M.L. Otte

 

Annotatie

88 [59] p.
fig., tab. ; 30 cm
Onderzoek in opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren / RIZA (RWS, DBW) en Directie Zuid-Holland (RWS, ZH). - Met lit. opg.

Naar boven