Onderwerp: Bezoek-historie

Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen : retourstroom, waterbeweging en stabiliteit : verslag modelonderzoek
Publicatiedatum:01-12-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium Delft

 

Samenvatting

Toetsing van enkele praktische berekeningsmethoden voor de dimensionering van oeververdedigingen die uit loskorrelig materiaal bestaan en die door retourstroom worden belast aan de resultaten van twee eerdere modelonderzoeken.

 

Annotatie

62 [65] p.
fig., graf., tab.
M 1115 deel Xb. - Met lit.opg.

Naar boven