Onderwerp: Bezoek-historie

Schelpen in de kustzone boven de Waddeneilanden
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.A. Craeymeersch, J. Perdon; RIVO BV Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek

 

Samenvatting

Beschrijft hoeveel lege schelpen er in het gebied boven de waddeneilanden lagen. Tevens zijn enige karakteristieken (leeftijd, soortensamenstelling) van deze schelpen genoteerd.

 

Annotatie

9 p.
fig.
Onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland
RIVO Rapport Nummer: C037/00
Project nummer: 75003-90-15

Naar boven