Onderwerp: Bezoek-historie

Investeren om te reduceren : een probabilistisch model waarmee het verband tussen de investeringskosten en een overstromingskansreductie kan worden bepaald
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B.I. Thonus

 

Samenvatting

In dit afstudeeronderzoek is een rekenprocedure ontwikkeld waarmee de invloed van de investeringskosten van verschillende soorten verbeteringsmaatregelen op de overstromingskans van een dijkringgebied bepaald kan worden. Eén van de belangrijkste eigenschappen van de rekenprocedure is het cyclisch karakter, dat ontstaat als gevolg van het feit dat een overstromingskansnorm (nog) niet bestaat en dat daarom gekozen is voor een stapsgewijze verbetering van de dijkvakken met de grootste bijdrage aan de totale overstromingskans. De voorgestelde rekenprocedure is in de praktijk alleen uitvoerbaar in combinatie met, het in dit afstudeeronderzoek ontwikkelde model PC_RINGSCHIL, waarmee op efficiënte wijze in een kort tijdsbestek de invloed van verschillende ontwerpparameters op de faalkans van een dijkvak kan worden bepaald.

 

Annotatie

Rapportnr. W-DWW-2000-091
Afstudeerrapportage Technische Universiteit Delft (TU Delft) = Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Hydraulic and Offshore Engineering section
Begeleiders: J.K. Vrijling (TU Delft), R.E. Jorissen (RWS, DWW), A. Roos (RWS, DWW) ... [et al.]
Met losse bijl.

Naar boven