Onderwerp: Bezoek-historie

Milieutoets betaalstrookproef A4 en A16 : materialen- en energieanalyse
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); G.A. Schweitzer

 

Samenvatting

Steeds vaker wordt het gebruik van materialen en energie in de milieuafweging betrokken in de ontwerp- en besteksfase. Het gebruik van grondstoffen en energie leidt tot milieueffecten binnen en buiten het plangebied, die per alternatief wezenlijk kunnen verschillen. Een methode om deze milieueffecten te kwantificeren is het bepalen van de energie-inhoud. Deze methode is vergelijkbaar met de milieugerichte LCA (levenscyclusanalyse).

 

Annotatie

14 p.
tab.
In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland
Archiefnr. MILTO-R-00011

Naar boven