Onderwerp: Bezoek-historie

Ecologische effecten Inrichtingsplan Veluwerandmeren : waterkwaliteit, waterplanten, watervogels en moerasvogels
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); M. van den Berg, L. Jans, R. Noordhuis, M. Platteeuw, A. Rijsdorp, A. Beintema, E. Kouwenhoven; Alterra

 

Annotatie

54, [19] p.
fig., tab.
(RIZA werkdocument ; 2000.076X)
(BOVAR/IIVR ; 2000.04)
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
Projectbegeleiding: P. Licht, P. van Rooy, H. Reeders
Met lit. opg.

Naar boven