Onderwerp: Bezoek-historie

Drempel Schiermonnikoog, verticale getij van 14-2-1989 peilschalen noord en zuid
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, directie Friesland (RWS, FR); P. Noordstra

 

Samenvatting

Notitie betreft het leveren van de verticale getijkromme van de stormvloed van 14 februari 1989 van de drie meetpunten, waaraan gedeeltelijk wordt voldaan, waarna wordt beschreven welke gegevens beschikbaar worden gesteld. Een en ander vond plaats in het kader van het project doorbraak Schiermonnikoog.

 

Annotatie

[2] p.
3 bijl.
Notitie ANW89.26
Projectcode W8812D

Naar boven