Onderwerp: Bezoek-historie

Drempel Schiermonnikoog, meetopdracht najaar 1989
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Friesland (RWS, FR); P. Noordstra

 

Samenvatting

Notitie omvat het herhalen van metingen, die in het kader van het project "doorbraak Schiermonnikoog" hadden plaatsgevonden, maar die door slecht werkende apparatuur, niet beantwoordden aan de in de meetopdracht gestelde eisen (zie notitie ANW88.17).

 

Annotatie

5 p.
4 bijl.
Notitie ANW89.38
Projectcode W8812D
Met lit. opg.

Naar boven