Onderwerp: Bezoek-historie

Startprogramma Duurzaam Veilig : monitoring van verkeersveiligheidseffecten
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV); P.C. Noordzij, F.D. Bijleveld

 

Samenvatting

In de periode 1998-2002 wordt uitvoering gegeven aan het 'Startprogramma Duurzaam Veilg'. In dit startprogramma is een serie van zes maatregelen opgenomen om te komen tot een duurzaam-veilig verkeerssysteem. In deel 1 wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden om de gevolgen van de maatregelen 'bromfiets op de rijbaan' en 'voorrang fietsers van rechts' uit het startprogramma op korte termijn te volgen. In deel 2 wordt ingegaan op de effecten van alle zes maatregelen op verkeersveiligheid. Bevat verkenningen en anbevelingen voor de opzet van een dergelijke effectanalyse.

 

Annotatie

2 dl.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
projectbegeleiding H.M. Derriks

Deel 1: Mogelijkheden om op korte termijn de effecten van de maatregelen 'bromfiets op de rijbaan' en 'voorrang fietsers van rechts' te volgen
Deel 2: verkenningen voor de opzet van een effectanalyse van individuele maatregelen
(Rapportnummer ; R-2000-19I - R-2000-19II)

Naar boven