Onderwerp: Bezoek-historie

Drempel Schiermonnikoog, dwarsprofielen en bliksemgrafieken
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, directie Friesland (RWS, FR); P. Noordstra

 

Samenvatting

In de onderhavige notitie zijn dwarsprofielen en bliksemgrafieken van strandraaien tussen km 10 en km 12 op het Noordzeestrand van Schiermonikoog opgenomen: - dwarsprofielen van raai 1000-2000, de zgn. 200 m raaien; - bliksemgrafieken van 1965 t/m 1988 (jarkustijdvak) - bliksemgrafieken van 1880 t/m 1988 van de HW-lijn, de LW-lijn en de duinvoet. Aanleiding voor dit onderzoek was de kans van doorbreken van een drempel bij extreem hoog water, die ter hoogte van km 11 tussen resten duin in stand werd gehouden en die diende om kortsluiting tussen de Noordzee en een slenk, komende uit de Waddenzee te voorkomen. Bovendien verdiepte de slenk zich en drong hij steeds verder op in de richting van de drempel.

 

Annotatie

[5] p.
7 bijl.
Notitie ANW89.21
Projectcode W8812D
Met lit. opg.

Naar boven