Onderwerp: Bezoek-historie

Altijd weer die auto! : sociaal- en gedragswetenschappelijk onderzoek en het verkeers- en vervoerbeleid
Publicatiedatum:01-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); Linda Steg, Nelly Kalfs

 

Samenvatting

Dit rapport gaat over sociaal-wetenschappelijke kennis ten behoeve van het verkeers- en vervoerbeleid. Wat zijn de achtergronden van de toenemende automobiliteit? Wat weten we over het keuzegedrag van de automobilist? Hoe wordt dergelijke kennis binnen het beleid gebruikt? Aan welk nieuw onderzoek is behoefte? Er wordt vooral gekeken naar factoren die van invloed zijn op mobiliteitsgedrag en op het draagvlak voor beleid, omdat dit aangrijpingspunten kunnen zijn voor het ontwerpen en selecteren van beleidsinstrumenten om het 'verplaatsingsgedrag' van burgers te beïnvloeden.

 

Annotatie

85 p.
ill.
ISBN 9037700306

Naar boven