Onderwerp: Bezoek-historie

Advanced Driver Assistance (ADA) systemen : een kwalitatieve analyse van draagvlak en acceptatie
Publicatiedatum:01-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); Jolieke Mesken, Ipe Veling, Jessica Aarnink; Traffic Test

 

Samenvatting

Juni 2000 is het project "Acceptatie van ADA systemen" gestart. Doel van het project is inzicht te krijgen in de factoren die invloed hebben op de acceptatie van Advanced Driver Assistance (ADA) systemen door bestuurders. ADA is een verzamelbegrip voor alle systemen waarbij rijtaken geheel of gedeeltelijk m.b.v. in-car apparatuur worden geautomatiseerd. Hoofdstuk drie bevat een literatuurstudie. Hoofdstuk vier beschrijft een tweetal workshops, vanuit verschillende invalshoeken wordt antwoord gegeven op de vraag welke factoren invloed hebben op de acceptatie van ADA systemen door de eindgebruiker. Tevens worden door beleidsmakers en gedragskundigen de implicaties voor een toekomstige pilot en het bijbehorende acceptatieonderzoek belicht. In hoofdstuk vijf worden drie voorstellen voor pilots met ADA systemen gegeven. Daarnaast zijn in hoofdstuk zes adviezen geformuleerd over hoe in de toekoms met acceptatie van ADA systemen kan worden omgegaan.

 

Annotatie

44 p.
ill.
Met lit. opg. - In opdracht van RWS, AVV. - Projectbegeleiding E.G.H.J. Bastiaensen

Naar boven