Onderwerp: Bezoek-historie

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Structuurschema Regionale en Kleine Luchthavens
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Commissie voor de milieueffectrapportage (MER), werkgroep MER Structuurschema regionale en kleine luchthavens, voorzitter N.G. Ketting

 

Samenvatting

Richt zich op het begrenzen van de milieuruimte door het invoeren van een standstill voor CO2, geluid en veiligheid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het aangeven van het milieukader voor het burgermedegebruikm van militaire luchthavens en op het formuleren van verbeteringsmogelijkheden voor de ruimtelijke kwaliteit nabij de regionale en kleine luchthavens.

 

Annotatie

17, [9] p.
Advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat
ISBN 9042107383

Naar boven