Onderwerp: Bezoek-historie

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport over de beoordeling van de gelijkwaardigheid van het oude en het nieuwe normenstelsel voor Schiphol : Schiphol 2003
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Commissie voor de milieueffectrapportage (MER), werkgroep MER luchthaven Schiphol 2003, voorzitter N.G. Ketting

 

Samenvatting

Geeft aan welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken de gelijkwaardigheid tussen het oude en het nieuwe milieu- en veiligheidsregime te kunnen beoordelen en aldus het milieubelang volwaardig in de besluitvorming over het luchtvaartindelingsbesluit en het luchthavenverkeerbesluit te kunnen meewegen.

 

Annotatie

20, [9] p.
Advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat
ISBN 9042107456

Naar boven