Onderwerp: Bezoek-historie

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Luchtvaartterrein Eindhoven
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Commissie voor de milieueffectrappportage (MER), [voorzitter N.G. Ketting]; Werkgroep MER Luchtvaartterrein Eindhoven, voorzitter G. Blom

 

Samenvatting

Behandeld het voornemen een geluidszone vast te stellen rondom het militaire luchtvaartterrein Eindhoven. Ten behoeve van de vaststelling van de geluidszone dient de aanwijzings- en zoneringsprocedure ingevolge de Luchtvaartwet en de mer-procedure te worden doorlopen

 

Annotatie

17 p.
Advies uitgebracht aan de Staatssecretaris van Defensie
ISBN 9042107499

Naar boven