Onderwerp: Bezoek-historie

Het wegdek in 2010 : stil, veilig en onderhoudsarm : technologie en innovatie van wegdekken in relatie tot de NVVP-doelstellingen
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); C.J.M. Holthuis

 

Samenvatting

Gezien de nadruk in het NVVP op de mogelijkheden van technologie en innovatie is hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de technisch-wetenschappelijke diensten van RWS. De DWW heeft vanuit haar expertise op het gebied van technologie en innovatie een quick scan-onderzoek verricht in hoeverre zij kan bijdragen aan het realiseren van de NVVP-doelstellingen. Het resultaat van dat onderzoek is neergelegd in deze notitie. Daarbij is dit uitgewerkt vooréén belangrijk onderwerp uit het werkveld van DWW, namelijk wegdekken. In paragraaf 2 worden de huidige en gewenste situatie, en het onderzoeksdoel in relatie tot het NVVP beschreven. In de paragrafen 3, 4 en 5 wordt ingegaan op technologie en innovatie van wegdekken vanuit respectievelijk de invalshoeken leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid. Daarbij is uit het gehele onderzoeksveld van leefbaarheid en bereikbaarheid voor beide één belangrijk item gekozen, namelijk geluidsreductie en file-arm onderhoud. De veiligheid van wegdekken wordt in het algemeen beschreven.

 

Annotatie

14 p.
NVVP = Nationaal Verkeers- en Vervoersplan

Naar boven