Onderwerp: Bezoek-historie

Basisdocument tienjarenscenario waterbodems : projectplan
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA); A.L. Hakstege

 

Samenvatting

Dient voor het opstellen van een uitvoeringsplan voor een structurele aanpak van de integrale waterbodemproblematiek voor de komende tien jaar op basis van het vigerend beleid en informatie van de regio's. De consequentie van het plan worden uitgewerkt voor milieu, kosten, planning, het realiseren van stort- en verwerkingscapaciteit en maatschappelijke aspecten; tevens worden risico's en knelpunten geanalyseerd.

 

Annotatie

28 p.
Definitief
Versie 11i
Documentnr. WAU.TJS-1-00013
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, Unie van Waterschappen, VNG en IPO

Naar boven