Onderwerp: Bezoek-historie

Vergelijking van drie rekenprogramma's voor wegverkeerslawaai
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Kupers& Niggebrugge, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Afdeling Infrastructuur Milieumaatregelen; J.W. Niggebrugge

 

Samenvatting

Door RWS zijn (soms aanzienlijke) verschillen geconstateerd in de rekenresultaten van akoestische onderzoeken ten gevolge van wegverkeerslawaai. Naast de modellering van de situatie kunnen de verschillen ook worden veoorzaakt door de rekenprogramma's zelf. Om de verschillen ten gevolge van de rekenprogramma's te kunnen vaststellen, de oorzaken hiervan te kunnen bepalen en samen met de leveranciers van de rekenprogramma's tot oplossing te komen, is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd. Hieraan is meegewerkt door de leveranciers van in Nederland meest gebruikte rekenprogramma's, nl. DGMR, Haskoning en DHV.

 

Annotatie

63 p.
bijl., ill.
Rapportnr. W-DWW-2000-038
Project Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureau's (VOAB)
In opdracht van RWS, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH) en Directie Limburg (RWS, LB)

Naar boven