Onderwerp: Bezoek-historie

Advies hydrografische werkzaamheden gasleidingen : ten behoeve van de N.V. Nederlandse Gasunie
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD), afd. GAM; D. Bloeme

 

Samenvatting

Het eerste deel is bedoeld als hulp bij het vinden van bathymetrische gegevens over de hoogteligging van Nederlandse bodems. Het tweede deel bevat de weerslag van de ervaringen, die GAM heeft opgedaan met eigen uitbestedingen en die op de particuliere markt. Het derde deel is de stand van de techniek om leidingen ondergronds op te sporen en vast te leggen in een referentiestelsel.

 

Annotatie

37 p.
ill.
MD-GAM-2000-34

Naar boven