Onderwerp: Bezoek-historie

Derde interimverslag betreffende het onderzoek "Pollendam"
Publicatiedatum:01-01-1972

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, [Directie Noord-Holland (RWS, NH)], Studiedienst Hoorn

 

Samenvatting

In deze nota wordt een mogelijkheid geformuleerd om de vaargeul langs de Pollendam te verbeteren Deze verbetering betreft een mogelijke vermindering van het baggerbezwaar van de geul, zowel in de huidige toestand als bij een verbrede en verdiepte vaargeul

 

Annotatie

14 p
bijl.
Bladen zijn éénzijdig bedrukt
Met lit. opg.
(Nota ; 72.3)

Naar boven