Onderwerp: Bezoek-historie

Deltahoogte zeeweringen Harlingen
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Friesland (RWS, FR); F. IJnsen

 

Samenvatting

Beschouwing over de deltahoogte van de zeeweringen, welke zijn gelegen in het havengebied van de gemeente Harlingen.

 

Annotatie

6 p.
3 bijl.
Notitie ANW 89-36
Projectcode W 8810 D

Naar boven