Onderwerp: Bezoek-historie

Sedimentatie langs de Grensmaas : snelheid van sedimentatie en kwaliteitsontwikkeling op de uiterwaarden
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); G.A. van den Berg, M. van Wijngaarden

 

Samenvatting

Om een betrouwbare inschatting te kunnen maken van eventuele veranderingen in transport en sedimentatie van slib ten gevolge van herinrichting van de Maas, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de huidige sedimentatie op de uiterwaarden. In het kader van herinrichting is het tevens van belang te onderkennen dat de sedimenten op de uiterwaarden langs de Maas worden gekarakteriseerd door hoge gehalten aan verontreinigingen. In dit rapport wordt een methodiek gepresenteerd die zowel de sedimentatie op uiterwaarden als de kwaliteitsontwikkeling van uiterwaardbodems in beeld kan brengen.

 

Annotatie

62 p.
ill.
(RIZA rapport ; 2000.046)
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg (RWS, LB)
Met samenvatting
Met lit. opg.

ISBN 9036953456

Naar boven