Onderwerp: Bezoek-historie

RWES aquatisch
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); D.T. van der Molen, H.P.A. Aarts, J.J.G.M. Backx, E.F.M. Geilen, M. Platteeuw

 

Samenvatting

De aquatische ecotopen worden nader uitgewerkt voor de zoete Rijkswateren, de brakke kanalen en de brakke delen van de getijdenwateren. Er is een uniforme indeling opgezet. De begrenzing van de ecotopen is op enkele plaatsen aangepast en/of verder onderbouwd en daarnaast is een aantal kleinere eenheden onderscheiden in vergelijking met voorgaande stelsels. Verder is de ecologische typering uitgebreid met een beschrijving van de referentietoestand van de ruimtelijke eenheden op basis van het voorkomen van specifieke soorten. Hiermee vormen de resultaten van deze studie een aanvulling op de bestaande rapportages. Tenslotte wordt ingegaan op de praktische bruikbaarheid van dit stelsel, worden enkele toepassingen beschreven en wordt stilgestaan bij de afstemming van dit project met enkele andere projecten.

 

Annotatie

114 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2000.038)
(Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels ; RWES rapport 5)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036953367

Naar boven