Onderwerp: Bezoek-historie

Watersysteemrapportage Noordzeekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, Kanaal Gent-Terneuzen, Twenthekanalen 1997
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); A. Bak, A. Kaper, A.J.G. Reeze, I. van Splunder

 

Samenvatting

In deze eerste watersysteemrapportage van de rijkskanalen, te weten Noordzeekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, Twenthekanalen en Kanaal Gent-Terneuzen, wordt de beschikbare informatie bijeengebracht, die verzameld is in het kader van de biologische monitoring. Deze rapportage geeft vooral een beeld van de huidige ecologische toestand en de betekenis van de kanalen voor verschillende groepen organismen. Aangezien historische gegevensreeksen van de rijkskanalen vrijwel ontbreken, is het nauwelijks mogelijk trends aan te geven. In het licht van huidige en toekomstige ontwikkelingen, wordt aangegeven waar en op welke manier in de toekomst nog ecologische winst is te behalen in de rijkskanalen.

 

Annotatie

155 p.
ill.
(Biologische monitoring zoete rijkswateren)
(RIZA rapport ; 2000.031)
Met samenvatting in het Engels en Nederlands
Met lit. opg.
ISBN 9036953286
ISSN 13860143

Naar boven