Onderwerp: Bezoek-historie

Scanning the policy : tijd voor een nieuwe afweging?
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.J. de Putter... [et al.]; KPMG Milieu, Op den Kamp Adviesgroep

 

Samenvatting

Binnen de Waterverkenningen richt het project "Scanning the policy" zich op mogelijk voor de toekomstige Nota waterhuishouding (NW4+) relevante ontwikkelingen op aanverwante beleidsterreinen. Daartoe zijn voor negen beleidsvelden talrijke (concept-) beleidsdocumenten gescand en zijn vervolgens ontwikkelingen, discussiepunten en verwachtingen die van belang (kunnen) zijn voor het waterbeheer, door middel van discussiebijeenkomsten met een selectie van deskundigen, in beeld gebracht.

 

Annotatie

80 p.
(Waterverkenningen)
(RIZA rapport ; 2000.044)
Rapport RIKZ/2000.048
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) en het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Zitting in de begeleidingscommissie namens RWS, RIZA: J.P.W. Geenen, M.C.M. Hobbelen en G. Lenselink
Met samenvatting
ISBN 903695343X

Naar boven