Onderwerp: Bezoek-historie

Kantoren in de eerste fase van Almere-Stad : programmering Almere-Stad
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)

 

Samenvatting

Op basis van de werkdocumenten 'Kantoorgebouwen in Almere' en 'Oriëntatie t.a.v. de werkgelegenheid in Almere-Stad' is een raming gemaakt van het aantal kantoorarbeidsplaatsen en de daarmee samenhangende ruimtebehoefte in Almere-Stad tot 1985. Ten behoeve van de eerste fase an Almere-Stad is in dit werkdocument een uitwerking van deze prognose opgesteld voor de jaren 1979, 1980 en 1981. Enerzijds wordt getracht een inzicht te geven in de aard, lokatie en omvang van de eerste kantoorvestigingen en anderzijds wordt getracht de ramingen te laten resulteren in een aantal concept programma's van eisen voor de te verwachten kantoorgebouwen.

 

Annotatie

5 p.
bijl., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1976-234 Bf)

Naar boven