Onderwerp: Bezoek-historie

Kanalisatie IJssel
Publicatiedatum:01-01-1965

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Minsiterie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (ZZW), Waterloopkundige afdeling; [C.H. de Jong

 

Samenvatting

De kanalisatie van de IJssel zou om twee redenen kunnen geschieden: de scheepvaart op de IJssel en de (reeds gekanaliseerde) Neder-Rijn ; verbetering van de waterkwaliteit (zoutgehalte) van het IJsselmeer. Plaatsing van een stuw is dan ook wenselijk vanwege mogelijke calamiteiten op de Rijn danwel extreme afvoeren via de Rijn.

 

Annotatie

4 p.
(Nota / ZZW ; B 65-9)

Naar boven