Onderwerp: Bezoek-historie

Kampeerplaatsenplan voor Almere
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door Wouter Verhey

 

Samenvatting

Na een omschrijving van het gebruikte begrippenkader wordt een aantal ontwikkelingen en tendenzen in de kampeersector weergegeven. Vervolgens wordt dieper ingegaan op vraag en aanbod van kampeeraccommodaties. Dit leidt tot een prognose. Gekoppeld aan een overzicht van de te verwachten categorieën kampeerders en mogelijke locaties in het Almere-gebied wordt uiteindelijk een concreet plan opgesteld.

 

Annotatie

33 p.
bijl., fig., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1982-132 Ads)
Met lit. opg.

Naar boven