Onderwerp: Bezoek-historie

De kali- en fosforbehoefte van gronden uit de Wieringermeer, bepaald volgens laboratorium-methoden
Publicatiedatum:01-01-1933

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[C. Kalisvaart]; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken)]

 

Annotatie

3 p.

Naar boven