Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag van de fruitteeltbedrijven in eigen beheer in Oostelijk Flevoland boekjaar 1975/1976
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door J. Akkerman en A. van der Snee

 

Samenvatting

Inhoud: Algemene gegevens: Grond; Gebouwen, erf- en kavelverhardingen; Werktuigen en arbeidsmethoden; Personeel; Exploitatie; Financiële gegevens: Opbrengsten; Kosten; De resultaten van de afzonderlijke bedrijven; Investeringen; Financiële verantwoording: Algemeen; Resultatenrekening; Balans; Bedrijfseconomische resultaten van de fruitopstanden.

 

Annotatie

23 p.
bijl., tab.
(Flevobericht ; nr. 150)
Met samenvatting

Naar boven