Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag 1984 van de onderzoeksafdelingen van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); eindred. J. de Jong

 

Samenvatting

Een beeld wordt geschetst van de ontwikkelingen en aandachtspunten in het onderzoek in 1984, mede in relatie tot de taken en toekomstige taken van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de ontwikkelingen in personele omvang van de onderzoeksafdelingen. Beschreven wordt het onderzoek dat in 1984 ten behoeve van de besluitvorming over de aanleg van de Markerwaard op uiteenlopend terrein is verricht. Per sector van onderzoek worden de ontwikkelingen in de werkzaamheden in 1984 behandeld. Een overzicht wordt gegeven van de in het buitenland door medewerkers van de onderzoeksafdelingen verrichte werkzaamheden. Gegeven wordt een overzicht van de bijdragen vanuit de onderzoeksafdelingen aan kennisoverdracht in binnenland en buitenland.

 

Annotatie

67 p.
fig.
(Flevobericht ; nr. 254)
Met lit. opg.
ISBN 9069140101

Naar boven