Onderwerp: Bezoek-historie

De invloed van het leggen van de Afsluitdijk door het Amsteldiep op de afwatering der landen gelegen achter de toekomstige Wieringermeer
Publicatiedatum:01-01-1919

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (ZZW)]

 

Annotatie

[12 p.]
(Nota / ZZW ; nr. 1)

Naar boven