Onderwerp: Bezoek-historie

De invloed van gebruiksbeperkingen op de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten van melkveehouderijbedrijven : een oriënterend onderzoek ten behoeve van een lineair-programmeringsmodel
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor e IJsselmeerpolders (RIJP); door J. van Heezick

 

Samenvatting

In deze modellenstudie is getracht voor nog te stichten graslandbedrijven in de Ganzengouw in Zuidelijk Flevoland, de invloed van een aantal beperkingen ten aanzien van grondgebruik en bedrijfsvoering op het arbeidsinkomen van de ondernemers te benaderen. Deze beperkingen houden verband met het gecombineerd gebruik van grasland door weidevogels, ganzen en boeren.

 

Annotatie

29, [13] p.
bijl., fig.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-234 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven